Kennis is van geen waarde tenzij je deze in de praktijk brengt.

- Heber J. Grant

Internationale ervaring

 

Projectmanager en adviseur in beleidsontwikkeling, projectinitiatie, marketing, milieu, duurzaamheid, duurzame energie, energiebesparing, landbouw en draagvlak creatie rondom deze thema’s.

 

 

 • Management van de Afdeling Duurzaamheid Bedrijven van het Milieu Programma in het kader van de Economische Ontwikkelingsdoelstelling van GIZ in samenwerking met het Indonesische Ministerie van Milieu.

 • Opzetten, ontwikkelen en managen van de organisatie Indonesian Cleaner Production Centre (ICPC) door interne en externe ambassadeurs te betrekken en te activeren.

 • Adviseren en opzetten van projecten en samenwerkingsverbanden met verschillende bedrijven, organisaties en projecten in relatie tot duurzame consumptie en productie (Indonesië).

 • Milieumanagement colleges op de universiteit Atjeh (Indonesië).

 • Implementatie van decentrale rurale elektrificatie door het introduceren van duurzame energiebronnen, zoals biogas, waterkracht en zonne- en wind energie (Vietnam) en energie besparing.

 • Onderzoek naar Cleaner Production in verschillende sectoren in HoChiMinh City (Vietnam).

 • Opstellen afval management en milieu educatieprojecten(Vietnam).

Nationale ervaring

 

Projectmanagement en advies op diverse thema’s zoals innovatie, bodem, teeltregistratie, samenwerking akkerbouw en veehouderij, circulaire economie,  verkorte ketens, praktijknetwerken, studiegroepen en subsidies. Petra werkt en heeft gewerkt als projectmanager en adviseur bij   verschillende bedrijven zoals Grontmij, Countus Accountants & Adviseur, Projecten LTO Noord, en Kennispoort Regio Zwolle.

 

 

 • Innovatie adviseur Agro&Food
  Bekijk deze pagina >

 • Initiatiefnemer ontwikkelingsprojecten onderzoek en advies Duurzaamheid in bedrijven
  Bekijk deze pagina >

 • Haalbaarheidsonderzoek opstellen en opzetten van samenwerkingsverband van 7 partijen over gezondheid bevorderende eigenschappen van verse gezonde voeding en het effect op de mens.
  Bekijk deze pagina >

 • Projectmanager van praktijknetwerken/studieclubs met akkerbouwers.
  Bekijk deze pagina en deze pagina >

 • Projectmanager Asbest in de agrarische sector
  Bekijk deze pagina >

 • Deelprojectleider Project over de voordelen van duurzame stalsystemen.

 • Projectmanager en adviseur van diverse Visies van  landbouwontwikkelingsgebieden voor gemeentes in de Provincie Overijssel.

Petra van den Hengel

Projectmanagement

KvK Zwolle 63888688