Of ik vind een weg of ik maak een weg

Hoe gaat dat nu, werken met Petra?

Petra ondersteunt  bij het uitwerken en vormgeven van jouw idee of initiatief door:

  • het aanscherpen van jouw vraag,
  • het laten zien van verschillende invalshoeken,
  • het bepalen van het uiteindelijke doel en resultaat en het duiden van wat hiervoor nodig is,
  • het uitvoeren van het project.

 

Om de ondersteuning die jij nodig hebt scherp te krijgen gaat Petra allereerst met jouw in gesprek over de gewenste activiteiten en resultaten van het voorgenomen project. In deze sessie zal er samen met jouw een korte analyse plaatsvinden over de wensen, gewenste doelen, resultaten, randvoorwaarden en mogelijkheden. Mogelijk wordt dit verder ontwikkeld door middel van een brainstormsessie met betrokken partijen of een inspiratie-sessie door contact te leggen met andere partijen uit de markt. Vanuit jouw wensen stelt Petra een bondig projectvoorstel op, waarna Petra dit uitvoert met tussentijdse evaluatiemomenten.

 

Benieuwd? Neem contact met me op >

Petra van den Hengel

Projectmanagement

KvK Zwolle 63888688